บริการด้วยใจ ใส่ใจลูกค้า เน้นคุณภาพ

โทร : 0647416646 (สำนักงานใหญ่)

Line Id : kitanan59

อีเมล : kitanan59​@​gmail.​com

อาร์โปรเทค

สารเคมีกําจัดปลวก

” Fipronil 2.5% ” EC

สร้างแนวป้องกันปลวกรอบบริเวณ ปลวกสามารถ เดินผ่านได้โดยสะดวกเพราะอาร์โปรเทคมีกลิ่นน้อยในขณะที่ปลวกเดินผ่านสารเคมีอาร์โปรเทคจะติดตัวปลวก ตัวหนึ่งและส่งผ่านไปยังตัวปลวกอีกตัวหนึ่งโดยกระบวนการถ่ายโอนสารเคมีไปสู่ปลวกตัวอื่น ๆ ภายในรังโดยวิธี การกินอาหารหรือสัมผัสซึ่งกระบวนการนี้เรียกว่าการแพร่พิษแบบต่อเนื่องอาร์โปรเทคมีประสิทธิภาพในการ กำจัดปลวกตายถึงรังได้

วิธีการสังเกตว่าปลวกได้ถูกกำจัดหรือถูกทำลายไปแล้ว สามารถสังเกตได้ดังนี้

  1. จำนวนของปลวกงานลักษณะตัวขาวๆเหลือง จะขึ้นมาให้เห็นน้อยลงจากเดิมฐานบ้านได้ดี
  2. ปลวกจะแห้งตาย ใกล้บริเวณที่ปลวกหากินการออกฤทธิ์จะค่อยๆออกฤทธิ์เพื่อให้แพร่กระจายไปทั่วถึงทั้งรัง

ทั้งนี้ การป้องกันปลวก จะต้องคอยดูแลบริเวณรอบๆ บ้านหรือภายในบ้านทั้งนี้เพราะปลวกสามารถมาจากแหล่งอื่นเพื่อป้องกันการกลับมาของปลวก และรักษาความสะอาดบริเวณบ้านไม่ให้มีแหล่งน้ำและที่ชื้นมากจนเกินไปเพราะจะก่อให้เกิดแหล่งอาศัยของปลวกและการแพร่พันธุ์ของแมลงเม่า