บริการด้วยใจ ใส่ใจลูกค้า เน้นคุณภาพ

โทร : 0647416646 (สำนักงานใหญ่)

Line Id : kitanan59

อีเมล : kitanan59​@​gmail.​com

บริการป้องกัน กำจัดหนู

  1. สำรวจพื้นที่ทั้งหมดโดยละเอียด เพื่อดูสภาพปัญหาก่อนทำบริการ เช่น ร่องรอย (EVI­DENCE OR SIGN) ที่เกิดจากหนู เช่น รูหนู รังหนู ทางวิ่ง มูลหนู รอยกัดแทะหรือคลาบไคล (SMERAR MARK) เป็นต้น
  2. วางเหยื่อกำจัดหนู ชนิดออกฤทธิ์ช้า หรือเร็ว ตามความเหมาะสมทั้งชนิดก้อนขี้ผึ้ง และคลุกเม็ด (WAX BLOCK/​GRAIN MIXED)
  3. วางกาว (GLUE BOARD/​STICKY BOARD) ตามพื้นที่ที่เหมาะสม และบริเวณที่วางเหยื่อพิษไม่ได้
  4. วางกับดัก (TRAP­PING) จะพิจารณาเลือกใช้ตามสถานการณ์ที่เหมาะสมโดยใช้กับดักหนู
  5. ตรวจเช็ค/ติดตามผล และทำบริการอย่างต่อเนื่อง ในการป้องกัน กำจัดหนูเบื้องต้น

บริการป้องกัน กำจัดแมลงสาบ และมด

การป้องกัน กำจัดแมลงสาบและมด สามารถทำได้หลายวิธีแต่ที่นิยมอย่างแพร่หลาย คือการใช้สารเคมีและวิธีการอื่นๆ มาผสมประสานเพื่อให้การกำจัดแมลงได้ผลมากยิ่งขึ้น อาทิเช่น

การใช้สารเคมี

ใช้สารเคมีที่มีประสิทธิภาพในการกำจัดแมลงสาบและมด โดยการฉีดสเปรย์น้ำยาเคมีในบริเวณต่างๆ ซึ่งจะคำนึงถึงบริเวณแหล่งหลบซ่อน บริเวณแหล่งที่พักอาศัย บริเวณทางเดิน บริเวณมุมอับชื้น หรือบริเวณแหล่งอาหารของแมลง เช่น บริเวณท่อน้ำทิ้ง ห้องครัว ห้องเก็บของ ตามซอก รอยแตก รอยร้าวของผนัง จุดที่ทิ้งเศษอาหาร และห้องรับประทานอาหาร เป็นต้น

การใช้เหยื่อ (GEL)

ใช้ในกรณีพื้นที่ที่ไม่สามารถเข้าถึง หรือพื้นที่ที่มีความเสี่ยงในการปนเปื้อนสารเคมี หรือต้องการหลีกเลี่ยงการใช้สารเคมี ให้ใช้เจลหยดตามบริเวณต่างๆ เช่น ขอบมุมโต๊ะ บริเวณมุมอับที่มีแมลงสาบและมด ออกมาหาอาหาร แต่บริเวณพื้นที่ที่วางเจลจะต้องมีการทำความสะอาด และไม่ให้มีเศษอาหารเพื่อเป็นทางเลือกของแมลงสาบ มิฉะนั้นการวางเจลจะไม่ได้ผลเท่าที่ควร หมายเหตุ: ในกรณีพบรังมดให้ทำลายและใช้สารเคมีฉีดพ่นลงในบริเวณนั้นๆ เช่น บริเวณสนามหญ้า หรือกำแพงบ้าน ใช้สเปรย์สารเคมีป้องกันมด และบริเวณรอบๆ ริมบ้านหรืออาคารอาจจะใช้เคมีผงโรยโดยรอบเพื่อป้องกันมดนำอาหารเข้ามาในบ้านได้

บริการป้องกัน กำจัดยุง

  1. สำรวจพื้นที่ทั้งหมดโดยละเอียด เพื่อดูสภาพปัญหาก่อนทำบริการ
  2. ฉีดพ่นเคมีแบบครอบคลุมพื้นที่(SPACE SPRAY) โดยพ่นแบบละอองฝอยละเอียด(MISTING OR ULV) หรือพ่นแบบหมอกควัน (FOCGING) ทั้งภายใน และภายนอกอาคาร
  3. ฉีดพ่นเคมีรอบๆ อาคาร โรงเก็บรถ ที่เก็บของ และท่อระบายน้ำรอบอาคาร เป็นต้น
  4. ฉีดพ่นเคมีกำจัดลูกน้ำ(LARVICIDE) หรือใส่สารเคมีกำจัดลูกน้ำ(VACTOR 1 G) ตามแหล่งเพาะพันธุ์ เช่น คู คลอง ที่มีน้ำขัง หรือท่อระบายน้ำรอบ ๆ อาคารสถานที่
  5. ตรวจเช็ค/ติดตามผล และทำบริการอย่างต่อเนื่องจนครบอายุสัญญา