บริการด้วยใจ ใส่ใจลูกค้า เน้นคุณภาพ

โทร : 0647416646 (สำนักงานใหญ่)

Line Id : kitanan59

อีเมล : kitanan59​@​gmail.​com

ระบบกำจัดปลวก

ระบบวางท่อป้องกัน กำจัดปลวก
(Pipe & Soil Treat­ment Sys­tem)

ระบบ Pipe Treat­ment Sys­tem เป็นระบบ การวางท่อ (Chem­i­cal pipe)

การป้องกันปลวกใต้อาคารตามบริเวณห้องต่างๆ ๆตามแนวคานคอดิน และอัดน้ำยาเคมีผ่านท่อ โดยใช้เครื่องมืออัดแรงดันสูง และฉีดน้ำยาเคลือบผิวดินใต้อาคาร เพื่อทำให้ผิวดินส่วน นั้นเป็นพิษเกินกว่า ปลวก จะอาศัยอยู่ หรือแทรกตัวผ่านเข้ามาทำลายตัวอาคารได้ โดยเริ่มปฏิบัติงานหลังจากขึ้นคานคอดินเรียบร้อยแล้ว และควรจะปรับหน้าดินก่อน การอัดและสเปรย์เคมีลงดินต้องครอบคลุม พื้นที่ทุกจุดของบ้าน/อาคาร รวมทั้งพื้นที่รอบ ๆ ตัวบ้านด้วย เพื่อ ป้องกันปลวก เข้ามาสู่บ้าน/อาคารจากส่วนใดส่วนหนึ่งของตัวบ้านหรืออาคาร

ระบบ Soil Treat­ment Sys­tem เป็นระบบ ป้องกันปลวก

โดยการ อัดน้ำยาเคมี ป้องกัน ปลวก ลงดินก่อนเทพื้นคอนกรีตชั้นล่างระหว่างก่อสร้างหลังจากการ ถมดินทราย ชั้นสุดท้ายจนแน่นเตรียมพร้อมสำหรับเทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กก่อนที่จะเทคอนกรีตหล่อพื้นอาคารหรือก่อนปูแผ่นพื้นอาคาร การอัดและสเปรย์เคมี ลงดินต้องครอบคลุมพื้นที่ทุกจุดของตัวบ้าน หรือ อาคาร รวมทั้งพื้นที่รอบๆ ตัวบ้านหรืออาคาร ด้วย เพื่อป้องกันเข้ามาสู่บ้านหรืออาคาร จากส่วนใดส่วนหนึ่งของตัวบ้านหรืออาคารได้

การเตรียมพื้นที่ก่อสร้างสำหรับป้องกันปลวก

  1. จัดเก็บหรือทำลายเศษไม้แบบก่อสร้าง ตอไม้หรือวัสดุอื่น ๆ ที่เป็นอาหารของ ปลวก หรือ ปลวก สามารถทำทางเดินขึ้นสู่ตัวบ้านหรืออาคารได้
  2. พื้นที่ไม่ควรจะมีน้ำขัง ซึ่งจะมีผลกับระดับความเข้มข้นหรือความเป็นพิษของสารเคมีทำให้ความมีพิษต่ำลง
  3. การอัดหรือสเปรย์เคมีไม่ควรปฏิบัติในขณะที่มีฝนตกซึ่งจะมีผลกับระดับความเข้นข้นหรือความเป็นพิษของสารเคมี เช่นเดียวกัน