บริการด้วยใจ ใส่ใจลูกค้า เน้นคุณภาพ

โทร : 0647416646 (สำนักงานใหญ่)

Line Id : kitanan59

อีเมล : kitanan59​@​gmail.​com

เอธีนา 25

สารออกฤทธ์ ฟิโปรนิล 25 สูตร อีซี (สูตรน้ำมัน)

Terro-​PCO

เหยื่อกําจัดมดชนิดเหลว Sodium tetrab­o­rate Terro-​PCO ขวด 30 ml. 145.00 145.00 dec­ahy­drate 5.4%

NOG

สมุนไพรกําจัดมด (ชนิดเหลว)

PCOs Rat Glue

ถาดกาวดักหนูสําเร็จรูป (2 X 12)