บริการด้วยใจ ใส่ใจลูกค้า เน้นคุณภาพ

โทร : 0647416646 (สำนักงานใหญ่)

Line Id : kitanan59

อีเมล : kitanan59​@​gmail.​com

มี….ปลวก มี….เอ็กซ์เทอม

ระบบเหยื่อเอ็กซ์เทอม ได้ผลเร็ว ติดตั้งง่าย ไม่ต้องสัมผัสถูกสารเคมี ไม่ต้องขุดเจาะ/ ฉีดพ่นสารเคมี

เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

คุณสมบัติพิเศษของเซลลูโลสอัดเม็ดซึ่งเป็นอาหารอันโอชะของปลวก

เอ็กซ์เทอม เป็นนวัตกรรมของระบบเหยื่อกำจัดปลวกชนิดใหม่ และเป็นสารออกฤทธิ์ตัวล่าสุดที่ให้ผลเร็ว โดยอาศัยพฤติกรรมตามธรรมชาติ ของปลวกที่แบ่งอาหารให้กันในกลุ่ม และ การทำความสะอาดให้กันและรวมถึงรังปลวกด้วย ตามกระบวนการที่เรียกว่า ” Trophail­laxis ”

เอ็กซ์เทอม มีสารออกฤทธิ์ บิสไทฟูลรอน ถึง 1% เมื่อเทียบกับระบบเหยื่ออื่นๆที่มีสารออกฤทธิ์ เพียง 0.5 % เท่านั้น การกำจัดปลวกได้รวดเร็วจึงแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัด

เอ็กซ์เทอม มีสารดึดดูดที่ดีเยี่ยมเมื่อเทียบกับระบบอื่นๆ เพราะ เซลลูโรส Cel­lu­lose ที่ใช้เป็นตัวดึดดูดนั้น เป็น เซลลูโรส 100% ที่สกัดมา และ ดึดดูดได้ดีกว่าเนื้อไม้ และ เป็นอาหารที่ปลวกชอบกินมากที่สุด เพราะกินง่ายและอร่อยกว่ากินไม้ ทำให้ปลวกหันมากินเซลลูโรสมากกว่าและจำกัดพื้นที่การกินไม้ของปลวกอีกต่อไป

เอ็กซ์เทอม มีผลการทดสอบและขายต่างประเทศมากมาย และเป็นที่ยอมรับโดยบริษัทกำจัดแมลงต่างๆว่า กำจัดปลวกได้รวดเร็วยกรังที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับระบบเหยื่ออื่นๆ

เอ็กซ์เทอม มีทั้งระบบบนดิน Above ground สำหรับติดตั้งในบ้าน อาคาร และ มีระบบใต้ดิน In ground รอบบ้าน อาคาร เพื่อการป้องกันปลวกบุกรุก

เอ็กซ์เทอม เป็นผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์ ซูมิโตโม ประเทศญี่ปุ่น และมีเอกสารรับรองคุณภาพมากมาย ทั้งองค์กรอาหารและยา กรมวิทย์ศาตร์การแพทย์ กรมป่าไม้ และ มีเอกสารรับรองการผลิต ISO 9001 & 14001

เอ็กซ์เทอม เหยื่อกำจัดปลวกออกแบบมาเป็นเม็ดกลมบรรจุในตลับ ขนาดกะทัดรัด ทันสมัย ใช้งานง่าย สะอาด สะดวก และใช้ป้องกันปลวกได้อย่างดี ตั้งแต่ตัวสถานีจนถึงตัวเหยื่อ และการเติมเหยื่อสามารถทำได้อย่างนิ่มนวล โดยลดการรบกวนการกินเหยื่อของปลวกได้น้อยที่สุด และไม่ทิ้งเหยือเลอะเทอะตกค้างอยู่ตามพื้นบ้านเพราะมีตลับเก็บเหยื่อเรียบร้อย ไม่เหมือนระบบเหยื่ออื่นๆที่ต้องมาผสมเหยื่อด้านนอกก่อนใส่เข้าสถานี ทำให้มีเหยื่อตกเลอะเทอะพื้นบ้าน อาจไม่ปลอดภัยต่อ คนและสัตว์ที่อยู่ในบ้านได้

เอ็กซ์เทอม ได้ผลเร็ว ติดตั้งง่าย ไม่ต้องขุดเจาะ มีความปลอดภัยสูงต่อคน ต้นไม้ และสัตว์เลี้ยง และกำจัดปลวกได้เร็วเพียง 46 สัปดาห์ เท่านั้นเมื่อเปรัยบเทียบกับระบบเหยื่ออื่นๆที่ใช้เวลาอย่างน้อย 23 เดือน

เอ็กซ์เทอม เป็นระบบเหยื่อกำจัดปลวกยกรังได้เร็วที่สุด และ ดีที่สุดในขณะนี้